Kontakt

Kontakt do centrali Elus

Dane Rejestrowe firmy:
ELUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Kościerska 1a
83-300 Kartuzy
NIP: 589-000-74-28
REGON: 002881602
KRS: 0000843527
Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegowpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Rachunek bankowy:

45 1020 1866 0000 1802 0001 3318
PKO BP S.A. Oddział 1 w Kartuzach

    Adres
ul. Kościerska 1A, 83-300 Kartuzy

    otwarte
Poniedziałek – Piątek
Handel, Magazyn: 7.00 – 17.00
Projekty, Administracja: 8.00 – 16.00
Sobota
Handel, Magazyn: 8.00 – 13.00
Projekty, Administracja: nieczynne
    Telefony
58 681-15-38
58 681-29-98
58 694-61-54 handel
58 694-61-55 projektanci
885-852-829 marketing

    Email
kartuzy@elus.pl